Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO): Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPĘ LUKSOR Sp. z o.o.  ( 87-100 Toruń, ul. Sieradzka 31B), moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przekazywania mi wszelkich informacji czy dokumentów, w tym na kontakt za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie wiadomości sms, korespondencji e-mail, a także telefonicznie.

GRUPA LUKSOR Sp. z o.o.

ul. Sieradzka 31B, PL 87-100 Toruń

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA LUKSOR Sp. z o.o., email: odo@grupaluksor.pl;  Informacja szczegółowa czytaj więcej...